Δήλωση συμμετοχής
Συμπληρώστε εδώ την αίτηση συμμετοχής για τις Ημερίδες
και τα Σεμινάρια της Employ


Εγγραφή στο newsletter

Συμπλήρωση Μηχανογραφικού, Τεστ Επαγγελματικού προσανατολισμού για μαθητές Λυκείου, Ομιλίες – Διαλέξεις για Φροντιστήρια, Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια, Συλλόγους, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο …

Υλοποίηση επιμορφωτικών ημερίδων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων και επιστημονικών συνεδρίων για επαγγελματίες, ειδικές εκπαιδεύσεις και επιμορφώσεις για εκπαιδευτικούς, επιστήμονες της αγωγής, φοιτητές …

Σύνταξη βιογραφικού, τεχνικές εύρεσης εργασίας, career workshops, action plan για αναζήτηση εργασίας, συμβουλευτική σταδιοδρομίας για ανέργους, νέους πτυχιούχους, νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας ...

Φροντιστήριο Παλμός
Επιλέγω Σπουδές & Επάγγελμα
Σάββατο 12 Απριλίου 2014 | Θεσσαλονίκη
Φροντιστήριο Κίνητρο
Επιλέγω Σπουδές & Επάγγελμα
Κυριακή 13 Απριλίου 2014 | Θεσσαλονίκη
Φροντιστήρια ΣΤΟΧΟΣ
Επιλέγω Σπουδές & Επάγγελμα
Κυριακή 13 Απριλίου 2014 | Αθήνα