Menu
Αναπτυξιακή Δυσλεξία - Ειδική Γλωσσική Διαταραχή

Αναπτυξιακή Δυσλεξία - Ειδική Γλωσσική Διαταραχή

Αναπτυξιακή Δυσλεξία-Ειδική Γλωσσική Διαταραχή:
Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Προφορικού και Γραπτού Λόγου, Παρέμβαση & Ομοιότητες

Επιστημονικό Σεμινάριο 

Στο πρόγραμμα θα γίνει εισαγωγή στην ανάπτυξη της γλώσσας από τυπικώς αναπτυσσόμενα άτομα και στη συνέχεια θα παρουσιαστεί ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσεται η γλώσσα στα άτομα με Αναπτυξιακή Δυσλεξία και Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ΕΓΔ). Ποιο συγκεκριμένα, στην αρχή θα γίνει περιγραφή του τρόπου ανάπτυξης των δομικών μηχανισμών της γλώσσας, φωνολογικού, συντακτικού, σημασιολογικού, καθώς και των δεξιοτήτων προφορικού και γραπτού λόγου, ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, στην τυπική ανάπτυξη, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των ελλειμμάτων που παρατηρούνται στους συγκεκριμένους τομείς στη μη τυπική ανάπτυξη. Στη συνέχεια, θα γίνει περιγραφή του τρόπου ανάπτυξης των προαναφερθέντων μηχανισμών και δεξιοτήτων ξεχωριστά για κάθε διαταραχή καθώς και σύγκριση ανάμεσα στις δύο. Στο τέλος, θα παρουσιαστούν δείγματα προσαρμογών στη διδασκαλία και το διδακτικό υλικό για άτομα με Αναπτυξιακή Δυσλεξία και Ειδική Γλωσσική Διαταραχή.

Στόχος Επιμόρφωσης
Η συγκεκριμένη επιμόρφωση κατά πρώτον προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της γλωσσικής ανάπτυξης και επεξεργασίας των παιδιών με τυπική ανάπτυξη, η οποία είναι απολύτως απαραίτητη για την κατανόηση των γλωσσικών ελλειμμάτων που παρατηρούνται στην Αναπτυξιακή Δυσλεξία και την Ειδική Γλωσσική Διαταραχή. Κατά δεύτερον, περιγράφονται τα γλωσσικά ελλείμματα των δύο διαταραχών και γίνεται αποσαφήνιση των διαφορών και των ομοιοτήτων τους. Επίσης, θα παρουσιαστούν πολύ σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα πάνω στην γλωσσική ανάπτυξη παιδιών με Αναπτυξιακή Δυσλεξία και Ειδική Γλωσσική Διαταραχή καθώς και του τρόπου αντιμετώπισης και ενίσχυσης του προφορικού και γραπτού λόγου των παιδιών με τις δύο διαταραχές. Τέλος, θα γίνουν προτάσεις διδακτικής μεθοδολογίας, η οποία μπορεί να ακολουθηθεί από εκπαιδευτικούς και γονείς οι οποίοι ασχολούνται με την διδασκαλία ατόμων με Αναπτυξιακή Δυσλεξία και Ειδική Γλωσσική Διαταραχή.

Σε ποιους απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε ειδικούς παιδαγωγούς και σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν μία βαθύτερη γνώση πάνω στην Αναπτυξιακή Δυσλεξία και την Ειδική Γλωσσική Διαταραχή και των επιπτώσεών τους στη μαθησιακή διαδικασία. Επίσης, απευθύνεται σε ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, κ.α. που συνεργάζονται με παιδιά με Αναπτυξιακή Δυσλεξία ή Ειδική Γλωσσική Διαταραχή και αναζητούν πρακτικούς τρόπους για την αποτελεσματικότερη υποστήριξή τους. Τέλος, απευθύνεται σε γονείς που θέλουν να κατανοήσουν τις επιπτώσεις των δύο διαταραχών στην καθημερινή ζωή του παιδιού τους και να μάθουν πώς οι ίδιοι μπορούν να λάβουν έναν πιο υποστηρικτικό και καθοδηγητικό ρόλο κατά την μαθησιακή διαδικασία του παιδιού τους.

Facebook Twitter Google+ Pinterest

Αναλυτικες Πληροφοριες

Διοργανωτής:

logo

Με την ευγενική υποστήριξη:

paideia ergasia logo      socialpolicy      filologikos istotopos

Θεματικές:

Ανάπτυξη των δομικών μηχανισμών της γλώσσας σε τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά


Σε αυτή τη θεματική θα παρουσιαστούν οι βασικοί δομικοί μηχανισμοί της γλώσσας και θα γίνει περιγραφή της ανάπτυξης και ολοκλήρωσής τους από τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα, θα δοθούν ορισμοί για την καλύτερη κατανόηση του φωνολογικού μηχανισμού, του συντακτικού μηχανισμού και του σημασιολογικού μηχανισμού. Ακόμη, θα δοθούν ηλικιακά ορόσημα σύμφωνα με τα οποία βαίνει η τυπική γλωσσική και γνωστική ανάπτυξη του παιδιού.Ανάπτυξη δεξιοτήτων προφορικού και γραπτού λόγου σε τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά


Σε αυτή τη θεματική θα δοθούν οι ορισμοί και το περιεχόμενο καθώς και ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσονται οι δεξιότητες του προφορικού και του γραπτού λόγου σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα, θα γίνει περιγραφή της ακρόασης και της ομιλίας ως δεξιότητες του προφορικού λόγου και της ανάγνωσης και της γραφής ως δεξιότητες του γραπτού λόγου καθώς και του τρόπου με τον οποίο αυτές καλλιεργούνται σε σχολικό και μη σχολικό πλαίσιο. Ακόμη, θα διασαφηνιστεί ο διαχωρισμός των ανωτέρω δεξιοτήτων σε προσληπτικές και παραγωγικές.Αναπτυξιακή Δυσλεξία: Ορισμοί, έννοιες, αίτια, ανάπτυξη δεξιοτήτων προφορικού και γραπτού λόγου


Σε αυτή τη θεματική θα δοθούν ορισμοί για την Αναπτυξιακή Δυσλεξία, θα αποσαφηνιστούν κάποιες έννοιες που συνδέονται με την συγκεκριμένη αναπτυξιακή διαταραχή καθώς και τα αίτια που την προκαλούν. Επίσης, θα παρουσιαστούν σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων και νευροαπεικονιστικών ευρημάτων, πάνω στην εμφάνιση της Αναπτυξιακής Δυσλεξίας σε διάφορες γλώσσες και τις ομοιότητες που παρουσιάζει ο γραπτός λόγος των παιδιών σε αυτές. Ακόμη, θα παρουσιαστούν και οι διαφορές των παιδιών με Αναπτυξιακή Δυσλεξία στην παραγωγή γραπτού λόγου ανάλογα με την τυπολογία της κάθε γλώσσας.Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ΕΓΔ): Ορισμοί, έννοιες, αίτια, ανάπτυξη δεξιοτήτων προφορικού και γραπτού λόγου


Σε αυτή τη θεματική θα παρουσιαστεί η ΕΓΔ ως αναπτυξιακή διαταραχή μέσα από ορισμούς, περιγραφή εννοιών και αιτίων. Επίσης, θα παρουσιαστούν διάφορες θεωρίες που κατά καιρούς έχουν αναπτυχθεί για την ΕΓΔ. Στη συνέχεια θα γίνει περιγραφή των δεξιοτήτων του προφορικού και του γραπτού λόγου καθώς και του τρόπου με τον οποίο αυτές αναπτύσσονται σε άτομα με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή. Επίσης, θα δοθούν παραδείγματα από κείμενα γραπτού λόγου τα οποία έχουν παραχθεί από άτομα με ΕΓΔ.Αναπτυξιακή Δυσλεξία και Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ΕΓΔ): Ομοιότητες, διαφορέςΣτη θεματική αυτή θα γίνει μία απόπειρα σύγκρισης των δύο αναπτυξιακών διαταραχών με σκοπό την εύρεση διαφορών και ομοιοτήτων ανάμεσά τους. Θα παρουσιαστούν διάφορα μοντέλα αλληλοεπικάλυψης μεταξύ ΕΓΔ και Αναπτυξιακής Δυσλεξίας και θα αναπτυχθούν τα τέσσερα μοντέλα που αντιπροσωπεύουν το φωνολογικό έλλειμμα. Στη συνέχεια θα γίνει κριτική των μοντέλων αλληλοεπικάλυψης των δύο αναπτυξιακών διαταραχών και θα παρουσιαστούν οι λόγοι που επιβάλλουν τη διάκριση μεταξύ ΕΓΔ και Αναπτυξιακής Δυσλεξίας και την θεώρηση της ΕΓΔ και της Αναπτυξιακής Δυσλεξίας ως εντελώς ξεχωριστές διαταραχές. 


Προσαρμογές στη διδασκαλία για άτομα με Αναπτυξιακή Δυσλεξία και Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ΕΓΔ)


Σε αυτή τη θεματική θα γίνουν προτάσεις για την ενίσχυση των δεξιοτήτων του προφορικού και του γραπτού λόγου ατόμων με Αναπτυξιακή Δυσλεξία και ΕΓΔ. Θα παρουσιαστούν διάφορες τεχνικές διδασκαλίας και προσαρμογές του διδακτικού υλικού για άτομα με Αναπτυξιακή Δυσλεξία και στη συνέχεια θα γίνουν προτάσεις για προσαρμογές στη διδασκαλία  για άτομα με ΕΓΔ ανάλογα με το μαθησιακό προφίλ και τον τομέα της γλώσσας στον οποίο κάθε φορά παρουσιάζεται έλλειμμα. Θα δοθούν επίσης παραδείγματα από την αναλυτική διδασκαλία της γλώσσας με τη χρήση οπτικών ερεθισμάτων.


Εισηγητής/ες:
Εισηγητής/ες
Εισηγητές κείμενο:

Η Γεωργία Ανδρέου είναι Καθηγήτρια Γλωσσολογίας και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Δίγλωσσης Εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Τμήμα ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι συγγραφέας ενός βιβλίου (μονογραφία), 7 κεφαλαίων σε βιβλία ελληνικά και ξενόγλωσσα, έχει κάνει την επιμέλεια ενός ελληνικού βιβλίου και έχει πάνω από 85 επιστημονικά άρθρα Διαβάστε περισσότερα...

 


δημοσιευμένα σε διεθνή Πρακτικά και Περιοδικά με υψηλό δείκτη επιρροής (impact factor, π.χ. Brain and Language, Cognitive Brain Research, Archives of Clinical Neuropsychology, Brain and Cognition, Journal of Psycholinguistic Research, Learning and Individual Differences κ.α). Έχει πάνω από 800 αναφορές (citations) σύμφωνα με διάφορες βάσεις δεδομένων όπως Publish or Perish, Scopus, ISI Web of Knowledge, Google Scholar και h-index 14 (σύμφωνα με το Google Scholar). Είναι στην συντακτική επιτροπή 11 διεθνών περιοδικών και guest Editor του Journal of Disability, Development and Education. Έχει δώσει προσκεκλημένες ομιλίες και διαλέξεις σε μεταπτυχιακά προγράμματα σε Πανεπιστήμια της Αυστραλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών (Flinders University, University of Sydney, University of Queensland, University of Massachusetts, San Fransisco State University, California State University, Chapman University). Τα ερευνητικά-επιστημονικά της ενδιαφέροντα κινούνται στον ευρύτερο χώρο της Γλωσσολογίας, Νευρο/Ψυχογλωσσολογίας καθώς και της διγλωσσίας/πολυγλωσσίας και της γλωσσικής ανάπτυξης ατόμων με αναπτυξιακές διαταραχές.


Γιατί να το παρακολουθήσω:

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x


Γιατί πολύ απλά ξέρουμε τις ανάγκες σου και πληρούμε ποιοτικές προδιαγραφές!


Πάνω από 10 χρόνια ασχολούμαστε με την δια βιου εκπαιδευση, έχοντας επιμορφώσει σε 16 πόλεις της Ελλάδας σχεδόν 45.000 συμμετέχοντες μέσω ενός δικτύου 50 καταξιωμένων ακαδημαϊκών και επιστημόνων.


Γιατί το Κέντρο Δια Βιου Μάθησης της Employ και η Employ είναι πιστοποιημένος φορέας από το Υπουργείο Παιδείας και ένας φορέας με το ισχυρότερο brand στα πεδία της Δια Βιου Εκπαίδευσης & Επαγγελματικού Προσανατολισμού με τεράστιο δίκτυο συνεργατών ανα την Ελλάδα. Αυτό συνεπάγεται μια επιμόρφωση από έναν αναγνωρίσιμο φορέα και όχι συμμετοχή σε ένα από τα δεκάδες σεμινάρια που γίνονται από άγνωστους ιδιώτες και μη εξειδικευμένους φορείς.


Γιατί οι εισηγητές μας είναι οι καταρτισμένοι και εξειδικευμένοι εισηγητές που επιλέγονται με ποιοτικά κριτήρια. Καθηγητές Πανεπιστήμιων, κάτοχοι διδακτορικών, έμπειροι και ανεγνωρισμένοι επιστήμονες με επώνυμα στοιχεία και αναλυτικά cv. Έτσι διασφαλίζετε πως δεν θα σας επιμορφώσει κάποιος εισηγητής αγνώστου ταυτότητας και ποιότητας.


Ας αφήσουμε λοιπόν κάποιες εικόνες προηγούμενων δραστηριοτήτων μας να μιλήσουν από μόνες τους

Σημαντικές Πληροφορίες:

 • Ημερομηνία Διεξαγωγής

  18 Μαρτίου

 • Ώρα Προσέλευσης

  10.00-10.30

 • Ώρες Διεξαγωγής

  10.30-15.30

 • Δυνητικοί Συμμετέχοντες

  Εκπαιδευτικοί, Ειδικοί Παιδαγωγοί, Ψυχολόγοι, Λογοθεραπευτές, Γονείς, Φοιτητές

 • Μορφή

  Δια Ζώσης 

 • Πιστοποίηση

  Στους συμμετέχοντες παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης από το πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας Κέντρο Δια Βιου Μάθησης της Employ

 • Επιστημονικό Υλικό

  Εξειδικευμένο επιστημονικό υλικό σε ψηφιακή μορφή

 • Πρόσθετες Παροχές

  Φάκελος συνέδρου | Μπλοκ σημειώσεων | Στυλό

Testimonials:

Το σεμινάριο της Employ ήταν για εμένα μια από τις αρτιότερες εκπαιδεύσεις που έχω παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια

Πετίκη Αφροδίτη

Άριστοι επιμορφωτές, ουσιαστική επιμόρφωση, άρτια διοργάνωση

Παπαδόπουλος Πέτρος

Μακράν ότι καλύτερο έχω παρακολουθήσει ως εκπαιδευτικός

Στάμου Μάρα

Αν και πίστευα πως θα συμμετέχω σε μια απλή διάλεξη, στην πράξη παρακολούθησα ένα εξειδικευμένο βιωματικό εργαστήριο. Μπράβο σας.

Στεφόπουλος Χρήστος

Συχνές Ερωτήσεις:

Για ποιο λόγο να συμμετέχω στα προγράμματα της Employ;


Ο τομέας Δια Βίου Εκπαίδευσης και το ΚΔΒΜ της Employ, ως πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και αδειοδοτημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας (Α.Π.7459/2014), υλοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα υψηλού επιπέδου προκειμένου να ενημερώσει και να καταρτίσει τους συμμετέχοντες μέσω αναγνωρισμένου κύρους επιμορφωτών. Για όλους τους επιμορφωτές αναρτάται αναλυτικό βιογραφικό προκειμένου να γνωρίζετε πλήρως το υπόβαθρο και την αξία τους. H Employ ως πιστοποιημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και έχοντας δεκαετή και πλέον εμπειρία και πλέον στο χώρο της Δια Βίου Εκπαίδευσης, έχει υλοποιήσει περισσότερες από 700 επιμορφώσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 100 καταξιωμένους ακαδημαϊκούς και επιφανείς επαγγελματίες και το δίκτυο των συνεργαζόμενων φορέων, εκπαιδευτηρίων και επιχειρήσεων υπερβαίνει τους 500. Παράλληλα, αποτελεί την πρώτη ιδιωτική εταιρεία - φορέα Δια Βίου Εκπαίδευσης που συνεργάζεται επίσημα σε επιμορφωτικά προγράμματα με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.


Θέλω, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν μπορώ να το παρακολουθήσω.


Μην στεναχωριέστε. Δηλώστε το ενδιαφέρον σας ακολούθως και εμείς θα σας δώσουμε περιθώριο να αποφασίσετε μέχρι και λίγες ημέρες πριν τη διεξαγωγή. Θα σας αποσταλούν αναλυτικές οδηγίες και εφόσον το αποφασίσετε, προχωράτε στη συνέχεια στην οριστικοποίηση της συμμετοχής σας.


Πως μπορώ να δηλώσω συμμετοχή;


Είτε μπορείτε να δείτε ακολούθως τη διαδικασία και να δηλώσετε συμμετοχή μέσω διαδικτύου είτε να μας καλέσετε τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 2310.230545 ή 211.7706766 καθημερινά 09.00-18.00.


Χώρος Διεξαγωγής:Grand Hotel Palace


Μοναστηρίου 305, Θεσσαλονίκη 546 27


 


Γραμμές Αστικής Συγκοινωνίας:Νο 78 (γραμμή Αεροδρομίου), 12, 8, 19, 58, 52, 51, 9, 54

Δίδακτρα:

55€
Για εγγραφές μέχρι 14/03/2017

Φοιτητές - Άνεργοι

Κανονική Συμμετοχή
65€
Για εγγραφές μέχρι 14/03/2017

Εκπαιδευτικοί

Επαγγελματίες

Ιδιώτες

Εκπρόθεσμη ή Απευθείας Εγγραφή
75€
Για εγγραφές από 15/03/2017 μέχρι την ημέρα διεξαγωγής
Κατόπιν διαθεσιμότητας και τηλεφωνικής επικοινωνίας

Αίτηση συμμετοχής:

Αναπτυξιακή Δυσλεξία | Θεσσαλονίκη

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Για να συμμετέχετε συμπληρώστε σωστά την ακόλουθη φόρμα συμμετοχής και θα λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης εντός 48 ωρών. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό μας κέντρο για πληροφορίες στα 2310.230545 | 211.7706766.
(καθημερινά 09:00 - 18:00 Δευτέρα έως Παρασκευή)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ*
Invalid Input

ΣΠΟΥΔΕΣ*
Invalid Input

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ*
Invalid Input

E-MAIL*
Invalid Input

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ*
Invalid Input

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ*
Invalid Input

ΠΟΛΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ*
Invalid Input

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ:*
Invalid Input

ΕΧΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΞΑΝΑ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ;*
Invalid Input

ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ;*
Invalid Input

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΘΕΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Για να οριστικοποιήσετε τη συμμετοχή σας πρέπει να κάνετε απαραιτήτως τις ακόλουθες ενέργειες:1. Αποστέλλετε την παρούσα αίτηση συμμετοχής και αναμένετε ενημερωτικό μήνυμα στο e-mail που δηλώσατε εντός 48 ωρών.

2. Μόλις λάβετε το μήνυμα επιβεβαίωσης της συμμετοχής σας, μπορείτε να προχωρήσετε σε κατάθεση της προκαταβολής που είναι 15€.

Η συμμετοχή σας στην επιμόρφωση οριστικοποιείται μόνο με εμπρόθεσμη κατάθεση της προκαταβολής (15€) στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας που είναι ο ακόλουθος:
 
EUROBANK 0026.0037.01.0200499162
(IΒΑΝ GR1102600370000010200499162)
Δικαιούχος: ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ Χ - ΚΟΤΙΟΣ Κ ΟΕ | EMPLOY
 
Ως αιτιολογία κατάθεσης γράφετε τον κωδικό Α13 και το ονοματεπώνυμο σας και κρατάτε το αποδεικτικό της τραπέζης το οποίο επιδεικνύετε κατά την προσέλευση σας στη γραμματεία την ημέρα διεξαγωγής.
(Σε περίπτωση ηλεκτρονικής μεταφοράς εμβάσματος (e-banking) από τράπεζα διαφορετική της EUROBANK, τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν εξολοκλήρου το συμμετέχοντα. Επίσης, μέσω e-banking θα πρέπει το ποσό να έχει πιστωθεί το αργότερο 3 ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής)

3. Εάν είστε σε κατηγορία που δικαιούστε ειδική έκπτωση (φοιτητής/τρια-άνεργος/η) θα πρέπει να προσκομίστε και σχετικό αποδεικτικό (πάσο, βεβαίωση ανεργίας κ.λπ.) κατά την ημέρα διεξαγωγής της εκδήλωσης διαφορετικά δεν ισχύει η σχετική έκπτωση.

4. Εάν είστε εταιρεία-φορέας και επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου παρακαλούμε επικοινωνήστε τηλεφωνικά με τη γραμματεία για τα στοιχεία έκδοσης τιμολογίου μόλις αποστείλετε την παρούσα αίτηση.

5. Διαδικαστικές Επισήμανσεις
α. Η συμμετοχή σας θεωρείται δεδομένη μόνο με την εμπρόθεσμη κατάθεση του αντίστοιχου ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό και επιβεβαίωση της συμμετοχής σας είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε τηλεφωνικά.
β. Το ποσό συμμετοχής επιστρέφεται μόνον εφόσον αποσταλεί φαξ / email ακύρωσης με τα στοιχεία του συμμετέχοντα 10 ημέρες πριν την εκδήλωση. Σε διαφορετική περίπτωση το ποσό παρακρατείται εξολοκλήρου και μπορεί μόνο να αντικατασταθεί η συμμετοχή σας με άλλο πρόσωπο για το οποίο θα πρέπει να ενημερώσετε τηλεφωνικά την εταιρεία τουλάχιστον (2) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης.
γ.  Σε περίπτωση ματαίωσης της δραστηριότητας υπό ευθύνη της εταιρείας το πόσο επιστρέφεται στους δικαιούχους.
δ. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή και τηλεφωνικά. Με την παρούσα ηλεκτρονική αίτηση, δηλώνετε ότι κατανοήσατε και έχετε ενημερωθεί από την επίσημη ιστοσελίδα μας www.e-employ.gr για τη σχετική δραστηριότητα που αναφέρετε πως επιθυμείτε να συμμετάσχετε.

6. Σε περίπτωση που αποδέχεστε τα παραπάνω (παρ. 1.2.3.4.5) πατήστε αποστολή για να οριστικοποιήσετε την αίτηση συμμετοχής σας. 

*
Invalid Input

Η ανακοίνωση της επιμόρφωσης σε μορφή PDF:

Κατεβάστε την ανακοίνωση σε pdf εδώ

Ημερομηνία:
18 Μαρτίου
Τόπος διεξαγωγής:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διοργάνωση:
Επιστημονικό Σεμινάριο

Δράσεις Δια Βίου Εκπαίδευσης

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 200 ωρών

18-19 Φεβρουαρίου

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Η Μικροδιδασκαλία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Η Μικροδιδασκαλία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 110 ωρών

11-12 Μαρτίου

Αναπτυξιακή Δυσλεξία - Ειδική Γλωσσική Διαταραχή

ΛΑΡΙΣΑ

Αναπτυξιακή Δυσλεξία - Ειδική Γλωσσική Διαταραχή

Επιστημονικό Σεμινάριο

11 Μαρτίου

Γλωσσική Ανάπτυξη στην Προσχολική Ηλικία

ΑΘΗΝΑ

Γλωσσική Ανάπτυξη στην Προσχολική Ηλικία

Επιστημονικό Σεμινάριο

11 Μαρτίου

Σχολική Ετοιμότητα & Ανάπτυξη Δεξιοτήτων

ΑΘΗΝΑ

Σχολική Ετοιμότητα & Ανάπτυξη Δεξιοτήτων

Επιστημονικό Σεμινάριο

12 Μαρτίου

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

ΑΘΗΝΑ

Αναπτυξιακή Δυσλεξία - Ειδική Γλωσσική Διαταραχή

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αναπτυξιακή Δυσλεξία - Ειδική Γλωσσική Διαταραχή

Επιστημονικό Σεμινάριο

18 Μαρτίου

Μεθοδολογία της Διδακτικής των Αρχαίων Ελληνικών

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μεθοδολογία της Διδακτικής των Αρχαίων Ελληνικών

Επιστημονικό Σεμινάριο

19 Μαρτίου

Δυσορθογραφία: Αντιμετώπιση μέσω της Γραμματικής

ΑΘΗΝΑ

Δυσορθογραφία: Αντιμετώπιση μέσω της Γραμματικής

Επιστημονικό Σεμινάριο

1 Απριλίου

Μεθοδολογία της Διδακτικής των Αρχαίων Ελληνικών

ΑΘΗΝΑ

Μεθοδολογία της Διδακτικής των Αρχαίων Ελληνικών

Επιστημονικό Σεμινάριο

2 Απριλίου

Το Παιδικό Ιχνογράφημα ως Διαγνωστικό Εργαλείο

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το Παιδικό Ιχνογράφημα ως Διαγνωστικό Εργαλείο

Βιωματικό Σεμινάριο

8 Απριλίου

Παιδικό Ιχνογράφημα: Προσέγγιση & Ερμηνεία

ΠΑΤΡΑ

Παιδικό Ιχνογράφημα: Προσέγγιση & Ερμηνεία

Επιστημονικό Σεμινάριο

8 Απριλίου

Διδακτική Μεθοδολογία της Νεοελληνικής Γλώσσας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διδακτική Μεθοδολογία της Νεοελληνικής Γλώσσας

Επιστημονικό Σεμινάριο

6-7 Μαΐου

Διδακτική Μεθοδολογία της Νεοελληνικής Γλώσσας

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διδακτική Μεθοδολογία της Νεοελληνικής Γλώσσας

Επιστημονικό Σεμινάριο

13-14 Μαΐου

Διδακτική Μεθοδολογία της Νεοελληνικής Γλώσσας

ΑΘΗΝΑ

Διδακτική Μεθοδολογία της Νεοελληνικής Γλώσσας

Επιστημονικό Σεμινάριο

27-28 Μαΐου

Δείτε τις προηγούμενες δράσεις δια βίου εκπαίδευσης

Αθηνα

Φειδιππίδου 27, 11527
Αμπελόκηποι
T. 211 7706766 / 213 0360288
F. 211 7704544
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θεσσαλονικη

Βασ. Όλγας 97, 546 43
T. 2310 230545
F. 2310 230415
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θες να μαθαίνεις για τις επιμορφώσεις μας;
Γράψε μας το mail σου
×